Het CHG spreekt zich uit tegen nieuwbouw van drie woningen aan de Torenlaan te Voorhout.

Nieuws 14 oktober 2020 foto Torenlaan Medium

Het CHG protesteert tegen de bouw van drie nieuwe villa’s aan de Torenlaan in Voorhout, waar de bedrijfshallen van Molenaar & Van Ginhoven zijn gesloopt. Het CHG vindt dat de ontstane open ruimte niet volgebouwd moet worden met GOM-woningen.

14-10-2020 Inspraakreactie CHG op ontwerp-bestemmingsplan Torenlaan tussen 4 en 6 te Voorhout

14-10-2020 Leids Dagblad 19 oktober 2020


CHG fel gekant tegen woningbouw op toplocatie aan Veenenburgerlaan te HillegomNieuws 10 augustus 2020 Veenenburgerlaan Medium

De bouw van een GOM-woning op bollengrond aan de Veenenburgerlaan in Hillegom is een aanslag op de schoonheid van de Bollenstreek. De grote villa op een terp zal het uitzicht vanaf deze hooggelegen duinweg op het bollenlandschap verminderen.


10-08-2020 Zienswijze CHG op ontwerp-bestemmingsplan Veenenburgerlaan nabij nr 51 te Hillegom 

10-08-2020 Haarlems Dagblad 17 oktober 2020

10-08-2020 Inspreektekst voorzitter CHG bij raad 15 oktober 2020


CHG verzet zich tegen woningbouw in lint aan Zilkerbinnenweg te Noordwijkerhout
Zilkerbinnenweg1 Medium


Het CHG maakt bezwaar tegen de bouw van een villa aan de Zilkerbinnenweg 14 in De Zilk. Door de toename van lintbebouwing wordt het zicht op de bollenvelden en het open landschap verkleind. Terwijl dit juist een van de meest toeristische routes in de Bollenstreek is.

16-05-2019  
Inspraakreactie CHG op voorontwerp-bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 eo 

16-05-2019  Bijlage CHG bij Inspraakreactie

16-05-2019
  Leidsch Dagblad 5 maart 2020


CHG brengt Manifest uit over de bebouwing in Duin- & Bollenstreek
Zilkerbinnenweg
Het CHG wil dat de vijf gemeenten in de Duin- & Bollenstreek zich gaan beraden 
over verdere bouw in het buitengebied van de Duin- & Bollenstreek.
De grenzen hiervan komen in zicht.

In een manifest geeft het CHG aan waar de grens van kwetsbare wegen en gebieden is bereikt.

12-12-2019 Klik hier voor het manifest

12-12-2019 Klik hier voor het persbericht


CHG verzoekt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluitvorming omtrent zonnepark in Noordwijk ongedaan te maken.

Leeuwenhorsterhoek


Het CHG heeft zich in een brief van 24 oktober gericht tot 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek de door gemeente Noordwijk verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark langs de provinciale weg N206 ongedaan te maken.
De bri
ef is mede ondertekend door Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB).  

24-10-2019 Klik hier voor de brief


CHG verzet zit tegen Zonnepark Leeuwenhorster Hoek
zonnepark

Het CHG heeft zich in een brief van 23 juli 2019, aan de Gemeenteraad van Noordwijk prinicipi
eel tegen het plaatsen van zonnepanelen in weiden en op bollengrond gekeerd in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek.

25-07-2019 Klik hier voor de briefPleidooi voor brede herwaardering op lintbebouwing in de Duin- en Bollenstreek

Zilkerbinnenweg
Het CHG bespeurt steeds meer plannen tot vrijgave van kavels met GOM-woningen in landschappelijk kwetsbare gebieden. 
Met name aanvragen voor bebouwing in het buitengebied, op relatief kleine locaties langs 
binnenwegen en authentieke weggetjes. 
Het CHG roept de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek op tot een brede herwaardering op lintbebouwing en vooralsnog lopende procedures aan te houden.CHG wijst bestemmingswijziging en sloop bollenschuur De Wolff Lisse af

Hoeve De Wolff bij LisseHet CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie  Stationsweg 1-3 en de sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld. 

31-01-2019 Klik hier voor het Persbericht van het CHG 

30-01-2019 Klik hier voor de Zienswijze van het CHG


Recreëren tussen het Erfgoed

Recreëren tussen het erfgoed mei 2018
Het CHG heeft in 2017/2018 meegewerkt aan de totstandkoming van de beleidsvisie “Recreëren tussen het erfgoed”, die is opgesteld in opdracht van de samenwerkende Bollenstreek-gemeenten (mei 2018).

Leden van diverse werkgroepen van het CHG hebben deelgenomen aan de landschapstafels en ateliers over de thema’s Trekvaart en Recreatieve Netwerken.

In samenwerking met de historische verenigingen en musea zal de komende jaren gewerkt worden aan de uitvoering van diverse projecten in de beleidsvisie.

Het thema “Recreëren tussen het erfgoed” stond ook centraal bij de halfjaarlijkse bijeenkomst met de afgevaardigden van de aangesloten organisaties op 10 oktober 2018.

Naar de nota: Klik >hier< of op de foto.Hillegom Weerlaner en Oosteinderpolder voor herinrichtingDuinpolderweg

Kanttekeningen en Vragen bij brief van gedeputeerde Vermeulen d.d. 25 april 2018.

13-05-2018 Duinpolderweg, CHG Kanttekeningen en Vragen bij brief Gedeputeerde Vermeulen
CHG wil geen Duinpolderweg in het poldergebied tussen Hillegom en Bennebroek. 

Kaart Voorkeurstracé dec. 2017De regionale erfgoedorganisatie pleit ervoor alleen de Weerlaan naar het oosten door te trekken, zodat de bollen- en weidelandschappen ten noorden van Hillegom gespaard blijven.

Dat schrijft het bestuur van het CHG in een brief aan de gemeente Hillegom, die ook verzonden is naar de provincies en de andere Bollenstreek-gemeenten. Het CHG heeft haar zienswijze over de Duinpolderweg ingediend bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 


15-02-2018 Zienswijze CHG en standpunt Duinpolderweg 

27-01-2018 Persbericht CHG standpunt Duinpolderweg Hillegom
Oosteinderpolder Leeck Marca Bultink IMG 7249
26-01-2018 Brief CHG standpunt Duinpolderweg Hillegom


Joop Zwetsloot over geschiedenis en toekomst van de Bollenstreek
Joop Zwetsloot Pride of EuropaJoop Zwetsloot, oprichter van het Museum De Zwarte Tulp, het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, de stichting Hou het Bloeiend, voorvechter van het Pact van Teylingen, en na ruim 30 jaar nog steeds onvermoeibaar bezig om de toekomst van de Bollenstreek veilig te stellen.

Een korte film waarin hij een pleidooi houdt voor het behoud van de Bollenstreek

  

31-01-2018 Lees hier verder over de geschiedenis en toekomst van de Bollenstreek       

                            

Soort publicatie: Rapport
Auteur(s): Marca Bultink, Peter Nijhof, Jos Warmenhoven
ISBN-nummer: Geen
Aantal pagina's: 89
Jaar van uitgave: 2010
Tijd waarin het onderwerp speelt: n.v.t.
Prijs van de publicatie: € 25,00
Beschikbaar: De publicatie is te bestellen via E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
Linten en Clusters De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed heeft onderzoek gedaan naar de ligging van bollenschuren en ander erfgoed van de bloembollencultuur en de relatie met het landschap van de Duin- en Bollenstreek.

De resultaten daarvan zijn gebundeld in het rapport "Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed". Dit rapport werd op 10 maart 2010 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst 'Bollenerfgoed in de Greenport Duin- en Bollenstreek'.

Uit het onderzoek blijkt langs welke linten en in welke clusters het bollenerfgoed zich in de afgelopen anderhalve eeuw heeft ontwikkeld. De resultaten daarvan zijn ingetekend op kaarten.

Het rapport is bedoeld voor beleidsmakers in de regio, zoals bestuurders, medewerkers en adviseurs van de gemeenten in Holland Rijnland, de Greenport Duin- en Bollenstreek, de provincie Zuid-Holland en diverse regionale organisaties. 
Soort publicatie: Boek
Auteur(s): Marca Bultink, Jacqueline Hoekzema
ISBN-nummer: Geen
Aantal pagina's: 64
Jaar van uitgave: 2009
Tijd waarin het onderwerp speelt: n.v.t.
Prijs van de publicatie: € 6,50
Beschikbaar: De publicatie is te bestellen via E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Fietsen langs bollenerfgoed De routegids ‘Fietsen langs Bollenerfgoed’ biedt een boeiende fietstocht van 52 km door de Duin- en Bollenstreek, met veel informatie over historische bloembollenbedrijven, kwekers-woningen en ander erfgoed van de bloembollencultuur.

De fietsroute start in Lisse en loopt via Sassenheim, Warmond, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en Hillegom terug naar Lisse. De route is op twee plaatsen in te korten tot 45 km, maar kan ook worden verlengd tot 66 kilometer door een extra lus te maken vanaf Warmond via Oegstgeest, Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk.

Startpunt is Museum De Zwarte Tulp in Lisse maar de route kan ook op andere startpunten worden opgepakt, zoals Keukenhof en Panorama Tulipland.

Erfgoed van de bloembollencultuur. De bloembollencultuur speelt al anderhalve eeuw een bepalende rol in de Duin- en Bollenstreek. Door het afgraven van de binnenduinrand is het zanderijenlandschap ontstaan, met de kaarsrechte zandsloten en de bollenvelden. De bloembollencultuur heeft ook haar sporen nagelaten in het gebouwde erfgoed. Bollenkwekers en exporteurs bouwden er bollenschuren en kwekerswoningen, die onlosmakelijk verbonden zijn met de cultuurhistorie en het landschap van de Duin- en Bollenstreek.

In een algemeen hoofdstuk wordt uitgelegd waarvoor bollenschuren dienden en hoe ze te herkennen zijn. Achterin de routegids worden 85 bollenschuren afgebeeld en nader beschreven. Verder wordt in het boekje ook stilgestaan bij het landschap van de Bollenstreek. De routebeschrijvingen met duidelijke aanwijzingen zijn  voorzien van heldere kaarten en kleurenfoto’s.

 
Soort publicatie: Boek
Auteur(s):
Marca Bultink, Piet Goemans, Peter Nijhof, Jos Warmenhoven, Joop Zwetsloot

ISBN-nummer: 9789081406109
Aantal pagina's: 192
Jaar van uitgave: 2015
Tijd waarin het onderwerp speelt: Ca. 1700-heden
Prijs van de publicatie: € 25,00
Beschikbaar: De publicatie is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
De Bollenstreek 71 30
Bijna twee eeuwen bloembollencultuur hebben in de Duin- en Bollenstreek hun sporen nagelaten. Ondernemende families veranderden duinen en bossen in een bloeiend cultuurlandschap. Zij gaven het landschap zowel een economische als toeristische functie. Bloembollenkwekers en -handelaren bouwden bollenschuren en exportbedrijven, maar ook villa’s en woonhuizen voor zichzelf en voor hun personeel. Ook de veilingen, tuinbouwschool en de landschuurtjes horen tot het bollenerfgoed, dat zo karakteristiek is voor de Bollenstreek.

Het boek "De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur" vertelt het verhaal van de Bollenstreek en van de mensen die hun stempel op dit gebied hebben gedrukt. Wie waren deze mensen en welke ontwikkelingen in de bollenteelt, techniek en handel hebben hun handelen bepaald? Dat wordt duidelijk in portretten van vijf bollenfamilies, die een indruk geven van de mens in het bollenvak. Zo wordt een link gelegd tussen het landschap en het gebouwde erfgoed en de sociaal-economische ontwikkelingen van het gebied.

Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek

U bevindt zich hier: Home Publicaties Publicaties