Welkom bij het CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek

Het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) zet zich op regionaal niveau in voor behoud en bescherming van alle cultuurhistorische waarden en elementen, die bepalend zijn voor het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek. Het CHG werkt daarbij samen met lokale cultuurhistorische verenigingen, stichtingen en musea en met regionale, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Missie van het CultuurHistorisch Genootschap

De cultuurhistorische waarden bepalen in belangrijke mate onze huidige identiteit en de leefkwaliteit en belevingskwaliteit van onze streek. In de loop der tijd is hiervan al veel verdwenen en is het landschap versnipperd geraakt. Er is echter nog voldoende overgebleven om te beschermen, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat de landschappelijke en cultuurhistorische waarden beschermd worden en dat die in de planologische ontwikkelingen van de streek NU de aandacht krijgen die zij echt verdienen!

De Duin- en Bollenstreek: een uniek gebied

De Duin- en Bollenstreek is een uniek gebied, waar op een kleine oppervlakte verschillende bijzondere landschappen te vinden zijn en waar goed te zien is hoe de mens het landschap naar zijn hand heeft gezet.

Aan de westkant liggen de Noordzee en de duinen met de kustdorpen, die van vissersdorpen tot badplaatsen zijn uitgegroeid. Ten oosten daarvan liggen de strandwallen waarlangs de dorpen ontstonden en waar in de 18de eeuw de rijke stedelingen hun landgoederen aanlegden.

Op de afgegraven duingebieden kwam in de 19de eeuw de bloembollencultuur tot stand. Dit zanderijlandschap met zijn zeldzame patroon van hoge wegen, rechte zandsloten en lintbebouwing is uniek in de wereld. Verder naar het oosten gaat het zandgebied over in het veenweidegebied en de Kagerplassen, die aansluiten op het Groene Hart. Aan de zuidkant vinden we de Rijn als natuurlijke afbakening, die de noordgrens van het Romeinse Rijk vormde. In dit gebied zijn veel sporen uit het verleden te vinden.

Cultuurhistorische schatkamer

Elementen uit de geschiedenis van onze streek zijn nog volop terug te vinden in het landschap. Oude wegen en waterwegen, zoals de Trekvaart Haarlem-Leiden, en historische gebouwen, zoals kastelen en buitenplaatsen, monumentale villa's, boerderijen en bollenschuren, kerken en molens. vertellen het verhaal van de ontwikkeling van het gebied. Ook de bodem herbergt nog vele archeologische schatten.

De Duin- en Bollenstreek kan met recht een cultuurhistorische schatkamer worden genoemd, waarvan de waarde door velen (nog) wordt onderschat.

Het is belangrijk dat de essentiële waarden van de Duin- en Bollenstreek zorgvuldig bewaard blijven. Op deze manier blijft er een link met het verleden en kunnen de generaties die na ons komen het landschap blijven begrijpen en er zich thuis voelen. Dit is van grote waarde in de snel veranderende wereld van tegenwoordig.

Social media CHG

We hebben 67 gasten en geen leden online

Secretariaat.
Jos Beugelsdijk
Spechtstraat 2
2211 KL Noordwijkerhout
Mobiel: 06 5151 4036
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mail