Werkgroep Historisch Groen

2018-01_Geest_dubbele_beukenrij_Large.jpg

 

De nog jonge, in 2017 opgerichte werkgroep Historisch Groen houdt zich vooral bezig met de bescherming en herbeplanting van het groene of reeds verloren gegane erfgoed van de Duin-en Bollenstreek. Het gaat hierbij om waardevolle groenelementen, zoals veenweiden, hagen, bomen (boomgroepen), koebosjes, historische groenelementen op duinlanen en op oorspronkelijk duingebied, enz. 

 

 

 

 

2018-01_W.G._Leeuwenhorst_Large.jpgDe groep werkt waar nodig nauw samen met andere verwante organisaties en groepen, zoals
de ANLV (Agrarische Natuur-en Landschapsvereniging Geestgrond), de overige werkgroepen van het CHG en de verschillende lokale erfgoedverenigingen in de Duin- en Bollenstreek.

 

 

 

 

 

W.G. Oostduin IMG 0390 De werkgroep richt zich met name tot de lokale overheid. Sinds haar bestaan heeft zij zich met succes ingezet voor de bescherming van hagen, binnenduin- en veenweidegebieden, alsmede de bescherming van het bollenlandschap. Ook beijvert de werkgroep zich voor het beter inpassen van bollenbedrijven in het landschap.