Hieronder vindt u een overzicht van de diverse kastelen en buitenplaatsen in de Duin- & Bollenstreek.

 
Kasteel Keukenhof

Kasteel Keukenhof is ontstaan na een verbouwing van het oude landhuis tot kasteel in de 19e eeuw. De laatste particulier eigenaar, Graaf J.C.E. van Lynden, heeft in zijn testament bepaald dat het landgoed met kasteel, tuin en inboedel voor de toekomst bewaard moet blijven. Bij zijn overlijden in 2003 is het totale landgoed van 230 hectare inclusief alle opstallen en 18 rijksmonumenten nagelaten aan de Stichting Kasteel Keukenhof. De stichting is in 2016 omgezet naar Keukenhof BV die toebehoort aan de Stichting Graaf Carel van Lynden. Keukenhof is het internationale en zelfstandige showvenster van de Nederlandse sierteelt met de nadruk op bolbloemen. Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof BV) is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
 
Teylingen-Rutgrink.jpgRuine van Teylingen

De eerste keer dat Teylingen wordt genoemd is rond 948 in een lijst van bezittingen van de Utrechtse Dom die rond dat jaar ernstig geleden hebben onder invallen van de Vikingen. De belangrijkste bewoonster was Jacoba van Beieren. Zij overleed op Teylingen na een zeer bewogen leven in 1436 in de leeftijd van 35 jaar. In 1676 werd de donjon geteisterd door een zware brand. Hij is daarna nooit meer opgebouwd en is sindsdien een ruïne. Het eigendom van de ruine zal binnen afzienbare tijd door het Rijk worden afgestoten. Voor het behoud en openstelling van de ruine is een plan opgesteld. Stichting Beheer Kasteel Teylingen is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Huys te Warmont 

Het particulier bewoond "Huys te Warmont" ligt in een fraai park van ca 20ha en heeft de vorm van een laat 18de eeuws buiten, met middeleeuwse kasteelresten en is aan drie zijden door water omgeven. 

Het huis heeft nog een oorspronkelijk Louis XVI interieur. In een der torens hangt een van de oudste luidklokjes van Nederland Barbara genaamd uit het jaar 1392. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Kasteel Dever  Dever
 
Dever is waarschijnlijk kort na 1375 gebouwd door Reinier Dever of d´Ever. Het gebouw is een zogenaamde donjon, zoals er vele hebben gestaan in de kuststreek; behalve Dever zijn zij alle verdwenen. Na 1630 werd een statis herenhuis tegen de ronding van de donjon gebouwd. Door slechte fundering en verwaarlozing stortte een deel daarvan in 1848 in. 14 jaar later stortte het dak van de woontoren in. Vanaf 1973 is de donjon gerestaureerd. Stichting Vrienden van Dever is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
't Hof van Hillegom

De eerste vermelding met een verwijzing naar 't Hof van Hillegom dateert uit het jaar 1108. In de 14e eeuw kwamen hier de graaf met de machtigste edelen bijeen in 's Graven Rade om de belangen van het graafschap te bespreken.
Door brand en oorlogshandelingen is 't Hof meerdere malen beschadigd. Na de verwerving van 't Hof door de familie Six van Hillegom is begonnen met verwijderen van de oude kruisvensters en de trapgevels, waarna de buitenzijde werd witgepleisterd. Sinds 1903 is 't Hof het raadhuis van de gemeente Hillegom. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Landgoed Oostergeest
Landgoed Oostergeest

Landgoed Oostergeest is rond 1650 gebouwd en is in de omgeving vooral bekend vanwege het ooievaarsnest dat op het weiland voor het landhuis staat. Sinds jaar en dag wordt het nest bewoond door broedende ooievaars.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het huis geconfisqueerd door de Duitsers. Enkele bunkers op het terrein herinneren nog aan deze periode. Het landgoed is in particuliere handen. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Calorama Calorama
 
Eind 18e eeuw werd deze buitenplaats gekocht door Pieter Groenevelt, kweker van bloembollen en medicinale kruiden. In 1848 kwam het in handen van bioloog en kruidkundige Jan Everwijn, die het de naam Calorama gaf. Hij hield zich bezig met kweken van kruiden.
In 1872 heeft men twee houten serres en een aanbouw toegevoegd en zijn de gevels okergeel gepleisterd. Het park is in landschappelijke stijl aangelegd. Er staat een 18e eeuwse tuinmuur met steunberen. De achtzijdige tuinkoepel dateert uit 1842. Het landgoed wordt particulier bewoond. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
 
Dijkenburg Dijkenburg
 
De buitenplaats komt voor in het boek Rhynlands fraaiste gezichten uit 1732, als de nog naamloze buitenplaats van Carolus Boers, baljuw van beide Katwijken en 't Zand.
In 1802 kocht J. Valckenaer het huis en de aangrenzende buitenplaats Leeuwenhorst, voegde de landerijen samen en liet het huis Leeuwenhorst afbreken. Na een brand in 1864 is het herbouwd.  In 1905 en in 1928 is het huis nogmaals hersteld of herbouwd. In 2003 is het gerestaureerd. Het huis wordt particulier bewoond. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
 
Huis ter Leede Huis ter Leede
 
Het buiten werd rond 1660 gesticht door de Amsterdammer Nicolaas Dragon. Hij bouwde een voornaam herenhuis op deze locatie.
Bij de herbouw in chaletstijl werd, zo bleek bij de laatste restauratie, gebruik gemaakt van het oude muurwerk. Aan deze bouwmassa werd een monumentale, torenachtige vestibule op veelhoekige grondslag toegevoegd. Na 1928 werd Ter Leede niet meer permanent bewoond, maar na de restauratie in 1981 is Huis Ter Leede weer in particuliere handen gekomen en woonhuis geworden. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 

Huize Vroenhof
Huis Vroenhof
 
In 1865 gebouwd voor notaris Johan de Crane ter vervanging van het huis Weltevreden, dat in de huidige overtuin was gesitueerd. In 1924 en 1930 zijn lagere zijvleugels toegevoegd.

Het gietijzeren ingangshek dateert uit 1865 en achter huis in het park staat een oranjerie uit 1881. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
 
 
Het Oude KoningshuisHet Oude Koningshuis
 
De buitenplaats werd rond 1628 aangelegd en heette oorspronkelijk Ter Nieuwburgh, naar de stichter, Jonkheer Johan van Nyenburgh. In 1680 kwam het in handen van stadhouder-koning Willem III, die er overigens nooit heeft gewoond. In de 18e eeuw heette het huis ook wel Sassigt.
Het is gelegen op een omgracht terrein en heeft bij een verbouwing in de 18e eeuw het huidige aanzicht gekregen. Het Oude Koningshuis wordt particulier bewoond. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
 
Groot LeerustGroot Leerust
 
Dit buitenhuis kwam in twee fasen tot stand. De Engelsman Benjamin Breadly liet in 1717 het huidige achterhuis bouwen, waaraan in 1844 het voorhuis werd toegevoegd. Aan de overzijde van de Burgemeester Ketelaarstraat was een overtuin met uitzicht op de buitenplaats Oostergeest. Dit terrein is nu bebouwd.
Op 1 juli 1947 kwam de buitenplaats in handen van de gemeente Warmond voor een bedrag van 50.000 gulden, die het park in 1953 openstelde. Het huis werd verhuurd. In 1982 werd het in slechte staat verkocht. Na een restauratie dient het nu als particuliere woning. Een zeszijdige houten theekoepel uit 1815 staat aan de Leede. Waarschijnlijk gebouwd voor J. Siberg, gouverneur-generaal van de V.O.C. Klik hier voor meer informatie.