Nieuws


CHG verzet zit tegen Zonnepark Leeuwenhorster Hoek

zonneparkHet CHG heeft zich in een brief van 23 juli 2019, aan de Gemeenteraad van Noordwijk prinicipi
eel tegen het plaatsen van zonnepanelen in weiden en op bollengrond gekeerd in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek.


25-07-2019 Klik hier voor de brief


Pleidooi voor brede herwaardering op lintbebouwing in de Duin- en Bollenstreek

Zilkerbinnenweg
Het CHG bespeurt steeds meer plannen tot vrijgave van kavels met GOM-woningen in landschappelijk kwetsbare gebieden. 
Met name aanvragen voor bebouwing in het buitengebied, op relatief kleine locaties langs 
binnenwegen en authentieke weggetjes. 
Het CHG roept de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek op tot een brede herwaardering op lintbebouwing en vooralsnog lopende procedures aan te houden.CHG wijst bestemmingswijziging en sloop bollenschuur De Wolff Lisse af

Hoeve De Wolff bij LisseHet CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie  Stationsweg 1-3 en de sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld. 

31-01-2019 Klik hier voor het Persbericht van het CHG 

30-01-2019 Klik hier voor de Zienswijze van het CHG


Recreëren tussen het Erfgoed

Recreëren tussen het erfgoed mei 2018
Het CHG heeft in 2017/2018 meegewerkt aan de totstandkoming van de beleidsvisie “Recreëren tussen het erfgoed”, die is opgesteld in opdracht van de samenwerkende Bollenstreek-gemeenten (mei 2018).

Leden van diverse werkgroepen van het CHG hebben deelgenomen aan de landschapstafels en ateliers over de thema’s Trekvaart en Recreatieve Netwerken.

In samenwerking met de historische verenigingen en musea zal de komende jaren gewerkt worden aan de uitvoering van diverse projecten in de beleidsvisie.

Het thema “Recreëren tussen het erfgoed” stond ook centraal bij de halfjaarlijkse bijeenkomst met de afgevaardigden van de aangesloten organisaties op 10 oktober 2018.

Naar de nota: Klik >hier< of op de foto.Hillegom Weerlaner en Oosteinderpolder voor herinrichtingDuinpolderweg

Kanttekeningen en Vragen bij brief van gedeputeerde Vermeulen d.d. 25 april 2018.

13-05-2018 Duinpolderweg, CHG Kanttekeningen en Vragen bij brief Gedeputeerde Vermeulen
CHG wil geen Duinpolderweg in het poldergebied tussen Hillegom en Bennebroek. 

Kaart Voorkeurstracé dec. 2017De regionale erfgoedorganisatie pleit ervoor alleen de Weerlaan naar het oosten door te trekken, zodat de bollen- en weidelandschappen ten noorden van Hillegom gespaard blijven.

Dat schrijft het bestuur van het CHG in een brief aan de gemeente Hillegom, die ook verzonden is naar de provincies en de andere Bollenstreek-gemeenten. Het CHG heeft haar zienswijze over de Duinpolderweg ingediend bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 


15-02-2018 Zienswijze CHG en standpunt Duinpolderweg 

27-01-2018 Persbericht CHG standpunt Duinpolderweg Hillegom
Oosteinderpolder Leeck Marca Bultink IMG 7249
26-01-2018 Brief CHG standpunt Duinpolderweg Hillegom


Joop Zwetsloot over geschiedenis en toekomst van de Bollenstreek
Joop Zwetsloot Pride of EuropaJoop Zwetsloot, oprichter van het Museum De Zwarte Tulp, het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, de stichting Hou het Bloeiend, voorvechter van het Pact van Teylingen, en na ruim 30 jaar nog steeds onvermoeibaar bezig om de toekomst van de Bollenstreek veilig te stellen.

Een korte film waarin hij een pleidooi houdt voor het behoud van de Bollenstreek

  

31-01-2018 Lees hier verder over de geschiedenis en toekomst van de Bollenstreek       

                            

U bevindt zich hier: Home Nieuws