CHG tegen bouw van 22 GOM woningen op de locatie Duindamseweg 1-3 in Noordwijk

Het CHG verzoekt het college en de gemeenteraad van Noordwijk om de ontwikkeling van 22 GOM woningen niet te faciliteren en de locatie te behouden voor bloembollenteelt.

06-12-2023 CHG brief aan gemeente Noordwijk 

Brug Zuider Leidsevaart Hillegom (Van Saasebrug)

Het CHG verzoekt het college van B&W van Hillegom om subsidie aan te vragen en de brug uit 1908 te  restaureren, in plaats van deze te vervangen door een duiker. 

27-10-2023 CHG brief aan gemeente Hillegom

CHG reactie op de eindrapportage (april 2023) van Bureau Wing

Betreft het onderzoek naar de toegevoegde waarde van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. 

31-05-2023 Persbericht CHG

Zilkerbinnenweg 14 e.o. Noordwijk.

CHG verzoekt de Noordwijkse raad om moverende redenen het college niet te volgen in wijziging van het bestemmingsplan.   

14-04-2023 CHG Reactie op Zilkerbinnenweg 14

20-02-2023 Brief aan gemeenteraad Hillegom

Brief aan gemeenteraad Hillegom met het verzoek aan het college in het kader van  de Regionale Woonagenda geen uitspraken te laten doen over mogelijke woningbouw buiten de dorpscontouren van Hillegom na 2030 en niet vooruit te lopen op de lopende evaluatie over het functioneren van de ISG.

20-02-2023 Bijgaande CHG reactie

 

Oude Herenweg 17b en 19; Ontwikkeling is juridisch en bestuurlijk onjuist

Om verschillende redenen is deze ontwikkeling niet conform de regels en afspraken. 

03-01-2023 CHG Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oude Herenweg 17B en 19

 

Vinkenbaan 2-4 Warmond; Wordt hier met twee maten gemeten?

Een klein glastuinbouwbedrijf slopen voor drie gom woningen van elk max. 750 m3.

28-12-2022 CHG Zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan Vinkenbaan 

 

Akervoorderlaan (naast nr. 40), Teylingen; tunnelkassen zorgen voor verdere verrommeling

Juist in een gebied als Bollenzone 1 is dit een ontwikkeling die haaks staat op de ISG afspraak, namelijk het open houden van het gebied. Daarbij zijn foliekassen niet duurzaam en zorgt voor een verdere verrommeling. Aanvraag voldoet bovendien niet aan voorgeschreven afmetingen.

21-12-2022 CHG Inspaakreactie Akervoorderlaan. 

Teylingen

Het CHG spreekt zich uit tegen de bouw van een woning en omzetting van een bedrijfswoning Oude Herenweg 17b en 19 te Voorhout.

Het CHG heeft de bij de gemeente Teylingen een zienswijze ingediend tegen de bouw van een nieuw huis en de omzetting van een bedrijfswoning in een burgerwoning aan de Oude Herenweg 17b en 19 in Voorhout. Het CHG is van mening dat er op een oneigenlijke manier gebruik gemaakt wordt van de ruimte voor ruimte regeling.

01-11-2022 CHG Inspraakreactie Oude Herenweg 17A en 19 Voorhout

CHG brengt nieuw manifest uit voor opstellers van collegeprogramma’s.

In het manifest ‘Bezint eer u begint’ toont het CHG aan de hand van topografische kaarten aan hoezeer het buitengebied van de Duin- Bollenstreek de afgelopen 25 jaar door

nieuwbouw en herstructurering is veranderd. De streek begint haar houdbaarheidsdatum
te benaderen nu nog meer ruimtelijke claims op het unieke landschap komen te liggen.

22-03-2022  Manifest ‘Bezint eer u begint’, 22 maart 2022    

Het CHG spreekt zich uit tegen nieuwbouw van drie woningen aan de Torenlaan te Voorhout.

Het CHG protesteert tegen de bouw van drie nieuwe villa’s aan de Torenlaan in Voorhout, waar de bedrijfshallen van Molenaar & Van Ginhoven zijn gesloopt. Het CHG vindt dat de ontstane open ruimte niet volgebouwd moet worden met GOM-woningen.

14-10-2020 Inspraakreactie CHG op ontwerp-bestemmingsplan Torenlaan tussen 4 en 6 te Voorhout

14-10-2020 Leids Dagblad 19 oktober 2020

CHG fel gekant tegen woningbouw op toplocatie aan Veenenburgerlaan te HillegomNieuws 10 augustus 2020 Veenenburgerlaan Medium

De bouw van een GOM-woning op bollengrond aan de Veenenburgerlaan in Hillegom is een aanslag op de schoonheid van de Bollenstreek. De grote villa op een terp zal het uitzicht vanaf deze hooggelegen duinweg op het bollenlandschap verminderen.

10-08-2020 Zienswijze CHG op ontwerp-bestemmingsplan Veenenburgerlaan nabij nr 51 te Hillegom 

10-08-2020 Haarlems Dagblad 17 oktober 2020

10-08-2020 Inspreektekst voorzitter CHG bij raad 15 oktober 2020

CHG verzet zich tegen woningbouw in lint aan Zilkerbinnenweg te Noordwijkerhout

Het CHG maakt bezwaar tegen de bouw van een villa aan de Zilkerbinnenweg 14 in De Zilk. Door de toename van lintbebouwing wordt het zicht op de bollenvelden en het open landschap verkleind. Terwijl dit juist een van de meest toeristische routes in de Bollenstreek is.

16-05-2019  
Inspraakreactie CHG op voorontwerp-bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 eo 

16-05-2019  Bijlage CHG bij Inspraakreactie

16-05-2019  Leidsch Dagblad 5 maart 2020

CHG brengt Manifest uit over de bebouwing in Duin- & Bollenstreek

Het CHG wil dat de vijf gemeenten in de Duin- & Bollenstreek zich gaan beraden 
over verdere bouw in het buitengebied van de Duin- & Bollenstreek.
De grenzen hiervan komen in zicht.

In een manifest geeft het CHG aan waar de grens van kwetsbare wegen en gebieden is bereikt.

12-12-2019 Klik hier voor het manifest

12-12-2019 Klik hier voor het persbericht

CHG verzoekt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluitvorming omtrent zonnepark in Noordwijk ongedaan te maken.

Het CHG heeft zich in een brief van 24 oktober gericht tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek de door gemeente Noordwijk verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark langs de provinciale weg N206 ongedaan te maken.
De bri
ef is mede ondertekend door Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB).  

CHG verzet zit tegen Zonnepark Leeuwenhorster Hoek

Het CHG heeft zich in een brief van 23 juli 2019, aan de Gemeenteraad van Noordwijk prinicipieel tegen het plaatsen van zonnepanelen in weiden en op bollengrond gekeerd in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek.

 
 

Pleidooi voor brede herwaardering op lintbebouwing in de Duin- en Bollenstreek

Het CHG heeft zich in een brief van 23 juli 2019, aan de Gemeenteraad van Noordwijk prinicipieel tegen het plaatsen van zonnepanelen in weiden en op bollengrond gekeerd in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek.

 
 

CHG wijst bestemmingswijziging en sloop bollenschuur De Wolff Lisse af

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie  Stationsweg 1-3 en de sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld. 

31-01-2019 Klik hier voor het Persbericht van het CHG 

30-01-2019 Klik hier voor de Zienswijze van het CHG

Recreëren tussen het Erfgoed

Het CHG heeft in 2017/2018 meegewerkt aan de totstandkoming van de beleidsvisie “Recreëren tussen het erfgoed”, die is opgesteld in opdracht van de samenwerkende Bollenstreek-gemeenten (mei 2018).

Leden van diverse werkgroepen van het CHG hebben deelgenomen aan de landschapstafels en ateliers over de thema’s Trekvaart en Recreatieve Netwerken. In samenwerking met de historische verenigingen en musea zal de komende jaren gewerkt worden aan de uitvoering van diverse projecten in de beleidsvisie. Het thema “Recreëren tussen het erfgoed” stond ook centraal bij de halfjaarlijkse bijeenkomst met de afgevaardigden van de aangesloten organisaties op 10 oktober 2018.
 

Naar de nota: Klik >hier< of op de foto.

 

Duinpolderweg

Kanttekeningen en Vragen bij brief van gedeputeerde Vermeulen d.d. 25 april 2018.

13-05-2018 Duinpolderweg, CHG Kanttekeningen en Vragen bij brief Gedeputeerde Vermeulen

CHG wil geen Duinpolderweg in het poldergebied tussen Hillegom en Bennebroek.

De regionale erfgoedorganisatie pleit ervoor alleen de Weerlaan naar het oosten door te trekken, zodat de bollen- en weidelandschappen ten noorden van Hillegom gespaard blijven.

Dat schrijft het bestuur van het CHG in een brief aan de gemeente Hillegom, die ook verzonden is naar de provincies en de andere Bollenstreek-gemeenten. Het CHG heeft haar zienswijze over de Duinpolderweg ingediend bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 

27-01-2018 Persbericht CHG standpunt Duinpolderweg Hillegom
 

 

Joop Zwetsloot over geschiedenis en toekomst van de Bollenstreek

Joop Zwetsloot, oprichter van het Museum De Zwarte Tulp, het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, de stichting Hou het Bloeiend, voorvechter van het Pact van Teylingen, en na ruim 30 jaar nog steeds onvermoeibaar bezig om de toekomst van de Bollenstreek veilig te stellen.

Een korte film waarin hij een pleidooi houdt voor het behoud van de Bollenstreek