Het CHG is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn als culturele ANBI aangemerkt omdat wij voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan een culturele ANBI-instelling zijn onder andere de volgende voorwaarden verbonden:
  • Wij draaien zonder winstoogmerk;
  • Wij (bestuur en vrijwilligers) moeten voldoen aan integriteitseisen;
  • Het bestuur van het CHG mag niet over het vermogen beschikken alsof het ons eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen;
  • Wij mogen niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor ons werk;
  • Het bestuur mag niet beloond worden voor de activiteiten voor het CHG, afgezien van een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
  • Wij moeten een actueel beleidsplan/activiteitenplan hebben;
  • Wij moeten voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen;
  • Wij moeten over bovenstaande openheid van zaken geven.
  • Het CHG heeft geen betaalde krachten in dienst en dan ook geen beloningsbeleid.
Klik hier voor het Beleidsplan 2017 - 2020

Financiëel overzicht werkgroep 2019 gecomprimeerd

Jaarrekening 2019 geconsolideerd

Jaarrekening 2019

Begroting CHG 2020


Finaniciele verslag over 2018

Financiele verslag werkgroep 2018

Geconsolideerde balans 2018

Begroting 2019
Jaarverslag

Klik hier voor ons jaarverslag 2018


U bevindt zich hier: Home Organisatie Verantwoording