Soort publicatie: Boek
Auteur(s): R. Pots, J. Knoester, M. Bultink, C. Misset, A. Amsen
ISBN-nummer: 978-90-5997-047-2
Aantal pagina's: 160
Jaar van uitgave: 2007
Tijd waarin het onderwerp speelt: 1657-2007
Prijs van de publicatie: € 19,50
Beschikbaar: De publicatie is te bestellen via www.primaverapress.nl
   
 Blauwe ader In 2007 was het 350 jaar geleden dat de trekvaart tussen Haarlem en Leiden werd gegraven. Ter gelegenheid daarvan is het jubileumboek "Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmertrekvaart – Leidsevaart" verschenen.

In 1657 werd de Trekvaart Haarlem-Leiden in het tijdsbestek van ruim een half jaar gegraven. De vaart werd onmiddellijk een uiterst belangrijke ader in het trekvaartennetwerk, dat rond die tijd in Holland ontstond. Voordat de trein zijn intrede deed, was de trekschuit het massavervoermiddel bij uitstek. Gedurende de twee eeuwen die volgden, vertrokken vanuit Haarlem en Leiden negen trekschuiten per dag. In het topjaar 1677 werden in totaal 148.000 passagiers tussen beide steden vervoerd.

Toch ligt het belang van de trekvaart niet alleen in het personenvervoer. In de loop van de tijd werd zij een uiterst belangrijke levensader in de Bollenstreek. Er werd gewoond langs de vaart en er werden buitenhuizen gebouwd. Er werden goederen over vervoerd en bedrijven langs gevestigd. De trekvaart is nog altijd belangrijk voor de waterhuishouding, maar ligt er temidden van een veranderend landschap wat verloren bij. 

Dit jubileumboek is tot stand gekomen op initiatief van het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Zeven auteurs belichten diverse aspecten van de Trekvaart. Gerard van Kesteren schetst de vaart als onderdeel van het trekvaartennetwerk dat vanaf de zeventiende eeuw als een eerste openbaarvervoersysteem in Nederland tot stand kwam en Jan Beenakker geeft een beeld van de aanleg, het gebruik en het beheer. Carly Misset beschrijft een 'literaire trekvaarttocht' en Marca Bultinkgaat in op 'wonen en werken langs de trekvaart'. Miep Smitsloo-De Graaff geeft een schets van het Leidse Tolhuis te Oegstgeest en Iman Zorge vestigt de aandacht op 'natuur, milieu en ecologie'. Reisauteur Karin Evers neemt de lezer mee in een boottochtje door de vaart anno nu.