Soort publicatie: Boek
Redactie: J.J.J.M. Beenakker, R. Rutte
ISBN-nummer: 90-5997-003-9
Aantal pagina's: 80
Jaar van uitgave: 2003
Tijd waarin het onderwerp speelt: Omstreeks 1800
Prijs van de publicatie: € 13,50
Beschikbaar: De publicatie is te bestellen via www.primaverapress.nl
   
 Vogelvlucht In dit boek wordt een veelzijdig beeld geschetst van de streek tussen Haarlem en Leiden. Omstreeks 1800, wanneer de grootschalige bollenteelt op het punt staat een aanvang te nemen, heeft dit gebied nog een totaal ander karakter.

Op initiatief van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek is het bijna vergeten verleden van deze streek in beeld gebracht: de lezer maakt kennis met landschap, agrarisch bedrijf, architectuur, middelen van bestaan, kerklijk leven en met beroemde bewoners en bezoekers van het gebied omstreeks 1800.

De inleiding schetst het bredere politieke, sociale en economische kader waarin we de ontwikkelingen van de streek kunnen plaatsen. Het boek besluit met een uiteenzetting over de manier waarop we uit de cultuurhistorie ideeën kunnen putten voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de Duin- en Bollenstreek.